Het levenstestament en de notariële volmacht

In een levenstestament legt u vast wie en op welke wijze uw belangen behartigt als u zelf niet meer handelingsbekwaam bent, bijvoorbeeld door dementie of een ongeval. Om een levenstestament op te kunnen stellen moet u over veel zaken nadenken en de nodige keuzes maken. 

Een levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten: een voor de financiële belangen en een voor de medische en persoonlijke zaken. Het opstellen van een levenstestament gebeurt door de notaris.

U legt al uw volmachten, wensen, verzoeken, geboden en verboden, en alles wat u verder geregeld wilt hebben in één akte vast. Als u alleen wilt vastleggen wie uw financiële belangen behartigt, dan stelt u hiervoor een notariële volmacht op. De mogelijkheden en werkwijze van de notariële volmacht en het levenstestament zijn hetzelfde, ze treden beide in werking tijdens uw leven, op het moment dat u dat wilt.
Dit is dus in tegenstelling tot een testament, dat in werking treedt na overlijden.

Het is belangrijk dat u uw levenstestament of volmacht regelt vóórdat uw geestelijke gezondheid u in de steek laat.
Dus als u zowel handelingsbekwaam (u mag wettelijk zelf beslissen) als wilsbekwaam (u bent in staat deze keuzes te maken) bent.
Bij intredende dementie bent u, hoe treurig ook, in toenemende mate niet meer wilsbekwaam. Dan wordt het voor een notaris steeds moeilijker om een levenstestament op te stellen. Als u door bijvoorbeeld een ongeval ineens handelingsonbekwaam wordt valt er überhaupt niets meer zelf te regelen.

Als u handelingsonbekwaam wordt en u heeft geen levenstestament of notariële volmacht, benoemt de kantonrechter een financiële belangenbehartiger voor u. Dit proces kost veel tijd en bezorgt uw naasten veel frustratie omdat zij zonder toestemming van de kantonrechter niets mogen en dus niets kunnen regelen.

Dit gaat van simpele bancaire overschrijvingen tot de verkoop van uw woning! De rechter zal uiteindelijk iemand benoemen die uw belangen gaat behartigen. Dit kan iemand zijn die u nooit uw belangen zou laten behartigen als u het zelf zou mogen bepalen. Eén ding is dus zeker: u heeft géén inspraak meer in wie dit zal zijn!

U kunt deze situatie voorkomen door het opstellen van een levenstestament. Zo heeft u de regie toch altijd in eigen hand.

Wilt u inspiratie opdoen over de onderwerpen die u in uw levenstestament kunt opnemen?

Download de checklist