De tarieven voor de werkzaamheden van een levensexecuteur of toezichthouder zijn niet vastgesteld bij wet.
Miss Moneypenny Beheer sluit aan bij de het uurtarief zoals vastgesteld door het Landelijk Overleg van Civiele Kantonrechters voor beschermingsbewindvoerders van € 80,47 per uur.