U wilt uw administratie en financiële zaken netjes op orde hebben. U wilt alles op tijd betalen maar u merkt ook dat het bijhouden van de geldzaken u steeds meer moeite kost. U heeft geen schulden en wilt dat ook zo houden. Maar u vindt het steeds moeilijker om uw persoonlijke financiële administratie op orde te houden.

hulp bij administratieBekruipt u het gevoel van:

 • “Internetbankieren is niets voor mij, was de vertrouwde acceptgiro er nog maar”

 • “De kinderen kunnen het wel, maar hebben ook geen tijd voor mij”

 • “Ik ga het natuurlijk niet aan mijn kleinkinderen vragen, ook al zijn ze nog zo handig met de computer!”

 • “Ik heb lieve mantelzorgers om mij heen, maar mijn financiën gaan hen niets aan”

 • “Ik wil graag netjes aan mijn verplichtingen voldoen, maar ik begrijp het niet altijd even goed meer”

 • “Een goede vriend(in) laat een vrijwilliger de administratie doen! Die kun je toch niet vertrouwen! Als ik het dan toch niet zelf meer kan doen, laat ik het liever aan een deskundige over”

Alle administratieve verplichtingen fluitend online afhandelen is ons niet allemaal gegeven. Voor velen is het een onoverzichtelijk moeras geworden, waar we ons niet senang in voelen. Zo ontstaan betalingsachterstanden die vaak veel geld kosten, door incassokosten en boetes. Daarnaast kost het veel tijd, frustratie en energie om zaken die zijn blijven liggen weer op de rit te krijgen.

Wij gunnen het iedereen om zijn persoonlijke (financiële) administratie in orde te hebben, waarbij alles geregeld is.
Miss Moneypenny Beheer doet dat voor u! Wij ontzorgen, onzichtbaar en geruisloos op de achtergrond.
Transparant, integer, deugdelijk en respectvol.

U wilt uw administratie en financiële zaken netjes op orde hebben. U wilt alles op tijd betalen maar u merkt ook dat het bijhouden van de geldzaken u steeds meer moeite kost. U heeft geen schulden en wilt dat ook zo houden. Maar u vindt het steeds moeilijker om uw persoonlijke financiële administratie op orde te houden.

Dan is Miss Moneypenny Beheer de oplossing voor u!
Wat kunt u van Miss Moneypenny Beheer verwachten? Wat doen wij voor u?

Miss Moneypenny Beheer zorgt ervoor dat:

 • uw rekeningen op tijd betaald worden

 • uw administratie op orde wordt gebracht

 • u weer inzicht heeft in uw inkomsten en uitgaven

 • abonnementen op tijd worden opgezegd of verlengd

 • de eventuele eigen bijdrage aan het CAK correct is

 • mogelijke inkomensverruimende financiële regelingen aangevraagd worden

 • u de juiste verzekeringen heeft

 • de belastingaangifte op tijd opgemaakt en ingediend wordt, hiervoor werken we samen met een in de inkomstenbelasting gespecialiseerd bureau

Kortom, Miss Moneypenny Beheer zorgt ervoor dat u weer rust in hoofd en hart heeft omdat uw administratie in orde is.
De vanzelfsprekendheden van Miss Moneypenny Beheer: Transparant, Deugdelijk en  Respectvol.

Miss Moneypenny Beheer is een onderdeel van Synergie P.O. Beschermingsbewind & Inkomensbeheer, lid van de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders. Mevrouw Fernig wordt al jaren aangesteld door de Rechtbank als bewindvoerder, mentor en curator.